ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE
[Powrót]
 1. Prywatny klub literacki "Łabuź" jest nieformalnym stowarzyszeniem zawiązanym przez pięć osób - założycieli zamieszkałych na terenie gminy łobeskiej i zajmujących się działałnością literacką - (imienna lista w załączeniu)

   

 2. Celem klubu jest stworzenie ram organizacyjnych dla niczym nie skrępowanej działalności twórczej jego członków poprzez :
  • Pozyskiwanie sympatyków i sponsorów
  • Gromadzenie środków fonansowych na druk
  • Wydawanie własnego pisma
  • Wzajemną pomoc duchowo-materialną

    

 3. Sympatykiem klubu i jego mecenasem może być każdy, kto w jakiejkolwiek formie wesprze jego działalność.

   

 4. Członkiem klubu może być ten, kto się wykaże się talentem twórczym i przedstawi pod zbiorowy osąd własne samodzielne dokonania.

   

 5. W celu popularyzowania naszych dokonańbędziemy nawiązywali kontakty oraz czynili starania o pozyskanie sympatii i życzliwości krytyków, środków opiniotwórczych i masowego przekazu.

   

 6. Klub nie ma stałej siedziby i form działania. Aktywność klubu będzie się przejawiać stosownie do potrzeb chwili i aktualnych możliwości terytorialno - finansowo - lokalowo - organizacyjnych.

   

 7. Poprzez swoich członków i sympatyków klub utrzyma ścisłą więź ze środowiskiem i w sprzyjających warunkach finansowych oraz okolicznościowych, będzie działał na rzecz kulturalnego rozwoju miasta i gminy współuczestnicząc, bądź inicjując akcje mające znamiona twórcze.

   

 8. Wszystkie decyzje dotyczące klubu i jego działałności zapadają na spotkaniach - większością głosów, ze wskazaniem wykonawców danego zamierzenia.

   

 9. Członek lub sympatyk klubu ma prawo nosić znaczek - plakietkę przedstawiającą trzy pałki łabuzia (tataraku)

   

 10. Prywatność klubu wyraża się poprzez:
  • Brak władz i stałych form działania
  • Nie stawarzanie żadnych ograniczeń w formie wypowiedzi.

    

 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za poziom dokonań twórczych - określa tylko ogólny zarys międzyludzkich więzi; realizujemy nasze prywatne ambicje, spotykając się w prywatnych mieszkaniach według zdrowo pojętej prywatności;

   

 12. Lista członków założycieli klubu:

   

  • Wiesław Małyszek
  • Wiktor Paszkiewicz
  • Leszek Kluczka
  • Zdzisław Kryżyn
  • Leon Zdanowicz