Żebracza Inicjatywa
Mapa województwa

Gmina i miasto Łobez w woj. zachodniopomorskim. (...) w roku 1272 zapisane jako: "...Borko dominus de lobis..." - (Borko pan na Łobezie). Nazwę swą - jedna z hipotez etymologicznych - zawdzięcza tatarakowi nazywanemu ajerem - a w dawnej słowiańszczyźnie - Łabuziem.

Kilkakrotne wzmianki w dokumentach, potwierdzające prawa miejskie wzoru lubeckiego wskazywałyby na wczesne ich nadanie - dokument lokacyjny nie zachował się. Faktem stwierdzalnym jest, iż ród Borków, obok którego historii zapisana jest i ta ziemia, mieni się Panem miasta i okolic aż do XVIII w. 

Ze wstępu do poematu "Łabuź" Leona Zdanowicza

Czytacie Państwo, prywatnie samodzielną i samowolną, odwagę pokazywania kulturotwórstwa. Wbrew obiegowej opinii - pustynia... Mamy czelność - dzięki życzliwej wyobraźni sponsorów - ujawnić jak do tej pory, wstydliwie konspirowaną rzeczywistość indywidualnego myślenia. Ufamy - niepoprawni optymiści, mamy nadzieję: - znaleźliśmy wrażliwych fundatorów, znajdziemy... - powiązani wzajemnie supłem - dla ludzi, a nie ludzie dla nas...


Odwaga została. Zabrakło tylko kreatywności Leona Zdanowicza (1938-2009), który "Łabuzia" zakładał, pielęgnował i - ulegając postępującej chorobie
- zawiesił jego wydawanie. Niestety, pełni sił już nie odzyskał. Zmarł 13 czerwca 2009 roku.

Przyjaciele "Łabuzia

 


UWAGA: strona działała kiedyś pod adresem:
free.art.pl/labuz
- na serwerach jak napisano obok

Fundacja Batorego