Stadnie plemienny odstrzał

leon zdanowicz

[Powrót]
Rozmiar: 1569 bajtów
Autor serdecznie - korzennie
kłączastego nieokiełznania
szczerością, dziękuje druhom
i przyjaciołom za aktywnie
twórczy współudział przy
redakcji i wydruku...

GATUNKOWA SAMOZARADNOŚĆ

Umiejętnością samozaradnie sprytną wyuczonego gatunku-
prywatną wartość korzyści oceniając trawiennie
wyczuwszy odpowiednio stosowny moment na zrównoważony atak
wyostrzonymi groźnie na pokaz zębami skacze do przodu
w ochłapio drgające jeszcze kęsy zatapiając-
poczem dostojnie upozorowanym krokiem wydala...
Rozmiar: 3291 bajtów

PLAC

Gotowymi powinnościami statecznie dorosłych obowiązków
w samym środku miasteczka-
skłębiony nitkami ulic codziennych zaśniedziałości-
zamotującego placu pępek -
zgnuśniałym węzłem posadowienia na ławkach
przygodnie uprzedmiotowane stanowiska
łapią mannę padającą z nieba -
na cztery zgodliwe ręce-
sprytem robaczo skarlałym co lepsi -
modelowo wykrojowe wzory dociekliwości
pozorowanych słów wydawanymi dzwiękami prostaczą -
w ograniczonym rdzewieniu dla bliźnich szyją ubranka...

WYRÓŻNIENIE

Przetrawianym użytkiem codzienności w gromadzie
wstydliwość pokazywanych wartości czyniona pobocznymi tropami -
zapisywane teksty kroczeń -
kłączami w odosobnieniu
poza gatunkową powierzchnią obskurantyzmów
spętleniem korzennym krzaczo hardym -
w ograniczonym płocie miasteczka
ugrzecznieniem z grubsza utemperowane kołki
trawiennych korzyści ciosami
użyźniająco zmierzwiają gnilność....
Rozmiar: 3774 bajtów

PRZYKLĘK

Samozaradnym sprytem robaczych skarleń
szarpiąc wydzierająco ochłapie kęsy
z zastraszająco ugrzecznionej miseczki
w wiernopoddańczo pokornych ujarzmiań przyklęku-
wzajemną próżność nasycając pastwiącą żujką...

WAŻKA

Jednorazowym przelotem ważki
pokazowo olśniewająca gatunkowość-
doraźnych tryumfów salcesonową pospolitością
oblepia się naskórkiem pozorów-
pokoleniową codziennością szarogęsiąc się-
chełpliwie zachłanne hausty stadnych wzajemnie wymuszań
ścibiąc samozaradnych łat pocerowany szereg-
zrównoważonym wymiarem poszukujących kroczeń
powietrze trawiennych użytków wdycha...

OGON

Bezgatunkowo krzaczą mierzwą
kłączasta korzenność w gałęziach-
nie zrównoważonymi stadną gromadnością
zmysłowymi żywiołami rozdarta-
niepewną naiwnością chwiejnej wrażliwości -
szalami pojmowanej nadziei zawieszona wiara-
ułatwionej wygody obcesowe prostactwo
nagannie piętnując zawstydzoną skromność-
biegnącą zagadkę w locie płynnego ogona
nieustającym wyczekiwaniem.

SZYCIE

Bezwstydnie zastraszoną wywłoką skarlałej wygody
wyuczona gatunkowość trawiennych korzyści
odkorzenionej samozaradności ścibiącym językiem
bieżącą potrzebą manipulacyjnych sprytów cerując łaty-
gotowcami przedmiotując ubranka bliźnim
rzeczową konkretność ciasno szyje...

GNOJENIE I

Temperując z grubsza ociosywane kołki
tępego narzędzia wyuczonym gatunkiem musztrującego strachu
prostaczo pasożytniczym zespołecznieniem miasteczko
ograniczoną użyteczność ściskają posiadająco-
grodząc bieżący rysunek czytelnego płotu
żywiołową zmysłowość krzaczo kłączastej mierzwy
lekceważąc korzenność przemilczająco gnoi...

GNOJENIE II

Codzienność zastraszona ugrzeczniająco
stłamszającym osaczaniem jarzmiąc posłuszeństwo
zwyczajem podręcznej wygębności
unormalnia nawykowo-
bieżącość pokrętnych potrzeb wiążąc konopnym sznurkiem
sporządzony zaradnie węzeł miasteczka uzależniając wzajemnie-
okresowo zmieniającymi się porami roku
figurynkowe kukiełki kaprysem teoretycznych przelotów
na ograniczonych trawiennie potrzeb użytek
korzenną możliwość wrażliwości wydalająco napędzają...

ZAWŁASZCZAJĄCA UŻYTECZNIE SENSOWNOŚĆ

Korzenną pamięć trawiennych pozorów
odrastającą kłączami niesfornie
ujarzmioną bieżąco użytecznością
zmierzwia gnojąc
polowego miasteczka przedmiotując zagajnik
w sprawozdawczo uszeregowanych drzew rzędy-
uładzając cyfry sumującymi kolumnami-
prywatną wartością korzyści
orzekając wskazaną do naśladowania sensowność...
Rozmiar: 6148 bajtów

GATUNKOWY WYMIAR

Bieżąco trawiennych korzyści nieuczciwością
w ściśniętym uniformie zespołecznionego miasteczka
ścibiąc samozaradnie pocerowane łaty
grzecznego rysunku nićmi
godzien pochwalnej wartości
uzyskuje się wymiar gatunkowy...

KŁĄCZA

Możnowładczego wychowywania
ujarzmionym gatunkowo ociosywaniem potępiając
ograniczający płot sporządza
strugając kołki na głowie-
zawstydzającym zmierzwianiem
korzennie żywiołowym zmysłom ucinając kłącza
wmawia otoczeniu że śmierdzą niegrzecznym ubóstwem
czyniąc ujmę stadu...

STRUŚ

Dla osiąganych korzyści
osobiście manipulacyjnym sprytem
umiejętnie skarlałą samozaradnością
w miasteczku poruszając manekinami-
podręcznie wygębnymi spętleniami
pociągiwania za sznurki-
na gramatycznie gatunkową szpulę
formalnych powiązań nawinięte pasma-
nie zauważanym milcząco lekceważeniem
zmierzwione zgnojenie poza obrębem pomijając-
głowę zanurzywszy w piasek beztreściwej rozmowy
padającym deszczem plucie w oczy nazywa...

WAŁACH

Męsko zdobywczym wyglądem ujednolicany wałach w stadzie
pomiędzy wyzywająco drażniącymi samicami
jako ogier rozczarowuje-
spętliwszy żebraczo ubogi motek rozumienia na poboczu-
gnijącego korzennie zdrowia odpadającymi wahaniami
potocznie nazywana mierzwa-
prywatnych kłączy nieokiełznaniem
bezdrzewnie gatunkowych rozrostów walki
w przestraszonym ukryciu odosobnienia
naiwnie nieczytelne teksty zapisów ścibi...

CAJGOWA GABARDYNA

W prywatnej szafie skromnie ukrytego zaplecza
gdzie poworkowane maski twarzowej wygody wiszą
na wstydliwej wyceny zrównoważonym stadnie wieszaku
zespołeczniając się parcieje
samozaradnie uszyte ubranko dla bliźnich-
zębami czasu nadgryzione już niemodnie-
upozorowane podjęzycznej przenośni wygodą mole
wygryzły dziury-
skrzętliwie zadbanej potrzeby użytkiem pocerowane-
kościółkowym noszeniem świątecznie-cajgowej
gabardyny codzienności chodzi się jeszcze...
Rozmiar: 4065 bajtów

WSPÓŁGRANIE

Skrojoną schludnością pożądliwego ugrzeczniania-
stadnym wymiarem ciężarów
ograniczając miasteczko ciasnym ubrankiem-
uładzone szeregi guzików zapina na rzędy
unormowanego gatunkowo wzorca-
powiązanymi zależnościami współgrających wymogów...

FRAJERSTWO

Niezauważalnie zwielokrotnioną przywarą
nałogowo bezwolnej siły naśladowania w stadzie-
inną barwą szarej wrażliwości pokolorowany wróbel-
na stłamszonym osaczająco poboczu
zachłanności chełpliwie łakomej
skandalicznie niepoprawny głos wzbudza oburzenia-
naiwnie gnilną grudą błota bezgatunkowego obycia-
normalnej nienormalności obyczajowo przygłupi frajer...

RYSUNEK

Zastraszając umiejętnie zestadzone miasteczko
prywatnej wygody pasożytowaniem-
samozaradnie robaczym bezwstydem skarlały gatunek
ochłapie kęsy padłego ścierwa nogami pogardy po stół spycha
gdzie usłużnie merdając łaszącym ogonem sfora
korzystnie spadające resztki rozszarpuje
ostrzegawczo warcząc...

SZYCIE

Ugrzeczniona powierzchownym wystraszeniem
warstwa nawozu w miasteczku-
plewnie wybrzmiewającymi słowami
sprawozdawczy pokaz
sprytnie skarlałą umiejętnością
uśredniając gramatycznie
czytelnym rysunkiem przykrywa-
tkackich wymogów rozwiązłej nieudolności pozorami-
supły węzły guzy wątki osnowy przeploty-
bezjakościowo odpowiedzialnej materii
z której ciasnym ograniczeniem skrojone ubranko
na rogach sytuacji szwami puszcza...

ZWYCZAJNOŚĆ I

Powolnością ugrzecznień zgodnych naśladując
środowisko przeżuwająco trawiące-
umiejętnie odwzorcowywanych skarleń sprytem
oramowane tymczasowymi listwami stadnych obyczajów-
prywatnie nie odróżniając się wyróżniająco-
skromność fałszywie wstydliwa pomiędzy dwiema kroplami wody-
drogą koleinowych przyzwyczajeń napędzany gatunkowo rodzaj
wyższej klasy - samozaradnie na współbliźnich palcach
rachunek korzystnych wartości licząc
mądrymi słowami obrębia wydalający użytek...

ZWYCZAJNOŚĆ II

Ugrzeczniająco zastraszoną powolnością zgodliwe jarzmo
środowiskowo przeżuwającym trawieniem naśladując-
skarlałą umiejętnością wykrętnego języka
odzwierciadlając wzorcowość sprytów
nie odróżniając się prywatnym wyróżnieniem-
wstydliwość skromna pomiędzy dwiema kroplami wody-
gatunkowym rodzajem wyższej klasy koleinowa droga przyzwyczajeń
samozaradność napędza współbliźnich palcami
korzystny rachunek wartości licząc
wydalających obrębiań mądrymi użytecznie słowami...
Rozmiar: 1964 bajtów

SPRYTNA KORZYSTNOŚĆ

Ugrzeczniając sztukateryjnie zamulającym zastraszaniem
doraźnej przydatności bieżący wypełniacz dzwięków
wyuczoną gatunkowością na pamięć-
użytecznie rozumianą wygodą języka
w sprytnie zamąconej wodzie
osobistych korzyści łowi ryby...

PĘDY

Stadnym przydatkiem z grubsza utemperowawszy się-
nieodpowiedzialnego uprzedmiotowania
pasożytniczym złodziejsko służalstwem ujarzmiwszy się biernie
wbity w sytuacyjną ziemię kołek z płotu miasteczka
wiosną wilgoć i słońce poczuwszy
soki korzenne w pędach...
Rozmiar: 5039 bajtów

KĘS

Zastraszonym swądem ochłapio ugrzeczniającej żujki
plewnie beztreściwymi słowami zadawana karma-
w pępku miasteczka watahą pod stołem
gatunkowa gromadność
w godzinach stosownie nagradzanej pastwy
co smakowitsze kąski
łaskawymi nogami dla gawiedzi
spychają...

BEZWSTYD

Kocimi łbami kamiennie innej pospolitości
polny toczak w stadnym bruku ulicy
chropowacie niegrzecznym ułomem odosobnienia-
w zastraszająco zrównoważonej gromadzie
zboczony -
uśredniająco nie zespołecznianym rytmem
przejazdów na trzy czwarte-
napiętnowanego kalectwa rozwiąźle bezwstyd udaje...

GAŁĘZIE PAMIĘCI

Poza pieniężnie wartościującą pospolitością orzekań
na żałośliwym poboczu odosobnienia
korzennych kłączy naiwnie wrażliwą skojarzań uczciwością
bezgatunkowa mierzwa krzaczo stadnego pohańbienia
praktycznie nieużytecznymi jednorazowości odpadami
nieprzytomnie obecnymi-
rysunkowo nienormalną czytelnością
wybrakowana ułomność-
w odrastających gałęziach miąższ rdzennej pamięci skrywa...

PORA

Smakowitych połknięć naiwnymi skrawkami
kęsy wydarte ochłapio z gardła bliźnim-
kiedy możnowładcze ramię
lekceważąco milczącego przedmiotowania
potwierdzaniem
łaskawie zezwala na prywatny atak-
zachłannością łapczywą przynależną z urzędu
postępowanie usensowniając-
dla gatunkowego wtedy wyboru co lepszych
zwyczajowo trawiennej rozwiązłości
nastaje korzystna pora...
Rozmiar: 2800 bajtów

NORMA POZORÓW

Wymiernością przetrawianych korzyści zrównoważywszy
uprzedmiotowaną gatunkowość w stadzie-
doskonałą akuratnością rzeczowo konkretnych gestów
zapina się uszeregowane dziurek rzędy na ładu guziki
pilnując żeby nie dopięte pozory za bardzo nie odstawały
od zwyczajowo przyjętego wzorca normy w gromadzie...

ROZTRĄCAJĄCO

Łaskawie trawiąc z przydziału zadawaną karmiąco żujkę
ugrzeczniającym jarzmem posłuszeństwa
zatrważająco zespołeczniona sfora nie walczy na ostre noże
wodząc czujnym zapachem samozaradnie wyuczonego nosa jedynie
rozgląda się roztrącająco- wartość korzystnie pożywną trzymając
w wyszczerzonym pysku- sprężoną do skoku gotowość napięcia
pokazuje warcząc ostrzegająco:- swojego pilnuje...

DZIKIE WYSYPISKO

Obyczajowo nawykową stęchlizną
butwiejący zapach zgnuśnienia w miasteczku
jak gdyby wstydząc się
trawienności bezwzględnie potrzebnej-
korzyści bieżącej-
wypolerowanymi powierzchniami jednorazowych opakowań-
uprzedmiotowanymi płaszczyznami stanowisk i posadowień
w szeregowo uładzonych rzędach pokazowego ładu-
figurami geometrycznymi gramatycznych akuratności
brylasto wyrazowych-
zasklepione już blizny popękanych wrzodów-
równoważnie miarkując wydalająco-
zhałdowanymi stertami rozrzuconych na dzikim wysypisku
śmieci przykrywa...
Rozmiar: 2350 bajtów

TAKTYKA

Samozaradnie sprytną umiejętnością
korzystnego naśladowania gipsowych odlewów-
rytymi krecio kanałami odosobniania-
pasożytnicze złodziejstwo wilczą taktyką uprawiając
prawowitego wyznania wiary pastuch
trzymając bat urzędu w ręku-
wychowawczym musztrowaniem ugrzeczniająco zastraszając stado
od ułomnie kalekiej sztuki wybranej na ofiarę trawienną
osamotniającymi pętlami świstów klucząc inne odpędza
coraz mocniej zaciskając węzeł osłabiającej bezsiły
pozornie użytecznym gatunkiem języka...